Galerie je místo setkávání, prezentace výtvarných, hudebních, divadelních, filmových a básnických aktivit. Soustřeďujeme se na nové umělecké trendy a počiny. Dáváme prostor jak začínajícím umělcům, kteří tímto často dostanou vůbec první možnost k veřejné prezentaci, tak kontrastně i umělcům, kteří si již své stále místo na uměleckém poli vydobili a jsou známí nejen v České Republice, ale i v mezinárodním měřítku.
Najdete ji v podzemních prostorách staré zástavby středu města Olomouce, nedaleko hlavního náměstí. Na většině akcí necháváme vstupné dobrovolné a spoléháme tak na pochopení a projev podpory od samotných návštěvníků. Galerie Vám návštěvu zpříjemní posezením v klidném nekuřáckém prostředí, širokou nabídkou čajů, knihami k zapůjčení a příjemnou hudbou.

Náplní činnosti galerie je:
– Prezentace současného mladého umění, umění kladoucí otázky, jenž se snaží nabourávat předsudky a vést člověka k větší zodpovědnosti a toleranci. Ročně pořádámě deset výstav současného umění. Dramaturgickým plánem se snažíme obsáhnout co nejširší spektrum technik – video – art, olejomaly, koláže, fotografie, objekty, kresby.
– Tvorba multižánrového-kulturní prostoru v Olomouci, který se neskládá jen z výstav, ale z dalších uměleckých oborů – koncerty, divadla, filmové kluby, básnické aktivity, přednášky, bubenické večery…
– Nabídka veřejného kulturního prostoru nejen mladým lidem, chráněného od návykových látek, včetně alkoholu a tabáku.
– Pořádání galerijních animací pro žáky ZŠ a SŠ – vzdělávací prožitkové programy, které korespodují a aktuální výstavou s využitím prvků artefiletiky a dramiky.

Galerie U Mloka je součástí P-centra, spolku – neziskové organizace, která se zabývá prevencí, lečbou a integrací osob ohrožených drogovou závislostí. Kulturními aktivitami chceme mimo jiné přispět k otevření domu P-centra širší veřejnosti.

Galerie U Mloka je součástí neziskové organizace P-centrum, která se zabývá léčbou, prevencí a integrací osob ohrožených drogovou závislostí. Kulturními aktivitami chceme mimo jiné přispět k otevření domu P-centra širší veřejnosti.