► Cyklus výstav venku a uvnitř

Výstavní cyklus venku a uvnitř otevírá důležitá témata vnějších vlivů, které působí na každého z nás. Pohybujeme se na škále od lokálních problémů jako je nepořádek v ulicích až po velká témata jakými jsou například soukromí, masová spotřeba levného zboží nebo genderová nevyváženost. V rámci roku 2019 nabídneme 7 výstavních projektů s konkrétnějším zaměřením na vizuální smog, odcizené ženské tělo, digitální věk, konzumní společnost, ale také téma bezdomovectví. Chceme upozornit na ty vnější vlivy, které ovlivňují každého z nás, jsou zdrojem neporozumění, v zajetí různých výkladů nebo jen hodny našeho povšimnutí.

Kurátorkami projektu jsou: Anna Zemanová, Karla Hlaváčková a Kateřina Fucsiková

Pro projekt v Ústí nad Labem Na ploše spodního billboardu se zhostil scenérie, kterou jsme v nedávných měsících prožívali téměř všichni. Vyhozené vánoční stromečky. Zdravé, jen trochu seschlé, použité, zbavené všeho kouzla a odložené. Téma tak všední a zároveň s takovým přesahem. Nejen, že tyto rostliny jsou pěstovány na plantážích, hnojeny, obhospodařovány a nakonec uříznuty ve svém mládí, jen aby zkrášlily naše domovy. Tyto zelené připomínky vánoc jsou nemilosrdně vyhozeny k popelnicím kam nepatří. Právě nepořádek kolem popelnic je další problém, který je ve městě potřeba řešit. Důsledků nečinosti si můžete povšimnout hned vedle naší galerie. Paradox tohoto zvláštního životního cyklu vánočního stromku (rostlina – ozdoba – problematický odpad) dostal prostor na velké ploše billboardu, aby tak prožil nová dobrodružství a upozornil tak sám na sebe.

Druhým tématem, které se nám podařilo společně s Lukášem Procházkou zachytit je jakási sociální bublina studentů Fakulty umění a designu. Membránu bubliny zde symbolizuje hranice, která skutečně fyzicky existuje kolem budovy fakulty a tím je plot. Plot, na kterém je umístěna i naše galerie. Tato stěna leží mezi studenty a zbytkem města, staví se do cesty těm, kteří školu chtějí navštívit a musí obejít to, co nás odděluje. Přitom jsme všichni součástí už tak velmi rozdělené společnosti a rozdíly musíme společně spíše smazat než tvořit. Nebojte se a vstupte dovnitř, nenastavujeme vám záda.