Toyen, Schovej se válko! (cyklus devíti kreseb 1944), 1947, COLLETT

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Apokalypsa a umění v českých zemích, kterou vás provedou Štěpán Vácha a Sylva Dobalová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.