Prostředí, struktura města, sociální vazby a vztahy, globální versus regionální, stopa civilizačního znečištění… To je jenom pár z témat, kterými se Jan Fabian ve svých objektech, site-specific instalacích, performancích a videích zabývá.

Jeho pozice nezávislého glosátora současného dění spočívá ve zpracování jak existenčních témat s globálním dopadem (viz projekt v nedaleké galerii Školská, kde zcela zaplnil 50 metrovou příjezdovou komunikaci k prostorám galerie řadou aut se zapnutými motory), tak v intimnějších tématech pro mnohé dnes již deformovaného vztahu k přírodnímu prostředí, ke kterému se vyjadřuje již od rozsáhlé instalace v libeňské synagoze prostřednictvím jakýchsi intuitivně zhotovovaných zvířecích příbytků.
Soubor projektů, které se pohybují v šíři od myšlenkových návodů až po některé i absurdní realizace, autor prezentuje novým způsobem v jím čerstvě adaptovaných prostorách Fotograf gallery, kde se tak představuje nejen jako designer interiérových prostor, ale následně také jako vystavující umělec.
Výstava je koncipována jako vycházka po povalových chodnících v „umělém“ světě umění, s ukazateli- odkazy na skicy, modely nebo samotná realizovaná díla.
Autorova naučná stezka nás tak provede po „bahnitých“ místech současnosti.
Eva Červinková Myslíková