Výstavní prostor Fotograf Gallery ROOM je součástí Fotograf Gallery.

Spolek Fotograf 07 z.s. otevřel 11. listopadu 2009 multifunkční centrum, které spojuje několik činností určených kulturní veřejnosti z oblasti výtvarné fotografie. Dosavadní hlavní činnost sdružení spočívala především ve vydávání časopisu Fotograf. Ten vychází úspěšně od roku 2002 a vytvořil si okruh odběratelů a čtenářů doma i ve světě a je významně podporován granty Ministerstva kultury ČR.
Máme zájem o živý kontakt s kulturní veřejností, a proto chceme v novém sídle nazvaném Fotograf rozšířit své aktivity o další důležité služby výtvarné a fotografické komunitě v Praze. Fotograf je především prostorem pro galerii – prezentaci fotografických projektů autorů publikovaných v aktuálních číslech časopisu a pro tématické přednášky a vzdělávací činnost.
Tento záměr vychází z úvahy, že v současné ekonomické situaci, nelze spoléhat pouze na grantovou politiku státu nebo města a je třeba nabídnout i služby, které by pomohly podpořit nekomerční aktivity, jako je výstavní činnost a pořádání veřejných odborných přednášek.