Gidsken Braadlie je výtvarná umělkyně a od března 1999 do současnosti členkou představenstva Sdružení norských výtvarných umělců NBK. Její přednáška se koná díky spolupráci Fotograf Gallery a nově vznikajícího spolku kurátorů, umělců, teoretiků a výtvarných kritiků Skutek.
Sdružení norských výtvarných umělců Norske Billedkunstnere (NBK) je národní organizace výtvarných umělců v Norsku.
V posledních letech se NBK podařilo několik pozoruhodných úspěchů: spolupracovalo na daňové legislativě pro vizuální umělce, zvýšilo grantové rozpočty, prosadilo legislativu pro zviditelnění umění ve veřejném prostoru a založilo novou státní instituci pro podporu norského současného umění v zahraničí (OCA).