Adam Szentpétery je jednou z nejdůležitějších osobností slovenské geometrické malby. Umělec ve svých dílech propojuje striktnost geometrického projevu s malířským rukopisem. Linie a plochy komponuje do vizuálně působivých maleb geometrické abstrakce. Do části svých děl také zapojuje iluzivní efekt třetího rozměru. Jeho tvorba má důležitý mezinárodní přesah a výrazným způsobem ovlivnila formování a podobu geometrické malby nejen na Slovensku, ale v posledních dvou desetiletích i v rámci středoevropského prostoru.