Výstava je výběrem z archivu Adély Taübelové (*1986 +2014), který se pokouší zmapovat témata, jež byla pro její tvorbu v posledních letech charakteristická.

Představeny budou jak kresby, tak pozdější performativní práce tematizující akt dívání. K shlédnutí bude také cyklus kreseb, reflektujících charakter výstavního prostoru, chování diváka v něm 
a jeho miomoděčnou roli performera.