This is not a gallery space – This is a body of research

 

Transdisciplinární kolektiv Agronauts* Collective vnímá svoji pozici jako hranici mezi performativním výzkumem a environmentálním aktivismem. Zaměřuje se na vytváření platforem sloužících k výzkumu a kolaboraci posthumanistických praxí. Dlouhodobá vize mezidruhového kolektivu, vzniká pro rhizomatické učení se navzájem v éře planetární politiky. Vlastní zakoušení a experimentování je základem praxe, která slouží ke znejišťování hegemonických norem spolubytí v současné společnosti, aby mohla vykřesat jiskru příslibu nových forem imaginace a možných budoucností.

 

Během 21 dní trvání výstavy budou k vidění díla členů kolektivu a budou sdíleny jejich poznatky o vědění jako moci, o magii a o materialitách, které vytvářejí naši zkušenost “bytí ve světě.” Návštěvníci jsou zváni k tomu, aby si při pohybu prostorem galerie našli vlastní cestu k jeho ztělesnění skrze site-specific setkání, a aby se ponořili do imerzivních kolektivních zkušeností v městském prostředí okolí galerie během performativních lekcí, workshopů a procházek. Ty budou zaměřeny na setkávání s více-než-lidskými těly, ne/materiální zkušenosti a procesy skládání/rozkládání, a uvědomělého vytváření místa pro život (placemaking). Výstava Becoming Post_Human nás zve k experimentování s posthumanistickým ztělesněním ve vícedruhových světech prostřednictvím setkání založených na smyslech.