Galerie FaVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorek. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů uměleckých škol. Základním posláním Galerie FaVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby, propagace nadějných autorů a autorek a aktivní účast na kulturním životě města, kraje i celé společnosti. Program galerie vybírá na základě otevřené výzvy galerijní rada fakulty složená z pedagogů, doktorandů i externích kurátorů.

 
Galerie FaVU se nachází v hlavní budově hned naproti vrátnici. Pro vstup do galerie použijte hlavní vchod z ulice Údolní, při tramvajové zastávce linky č. 4.