Galerie FAVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorů do 35 let. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů vysokých uměleckých škol. Základním posláním Galerie FAVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby, propagace nadějných autorů a aktivní účast na kulturním životě, města, kraje i celé společnosti.

 

Galerie FAVU v roce 2017 obnovila svoji činnost v nových prostorách Fakulty výtvarných umění VUT na ulici Údolní 244/53. Svým programem navazuje na činnost Galerie Aula, jejíž provoz byl z důvodů stěhování fakulty v roce 2016 pozastaven. Galerie se vrací ke svému původnímu názvu, čímž jasněji deklaruje své poslání a současně zviditelňuje instituci, jejíž je nedílnou součástí. O vznik galerie se zasadil v roce 2004 někdejší děkan FaVU VUT v Brně doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. a její činnost zahájil výstavou legendy světového videoartu Woodyho Vašulky. Na přelomu let 2004 a 2005 následovala výstava Terry Haas, kterou již započal pravidelný výstavní program. Od roku 2005 se v galerii vystřídala řada autorských a kolektivních výstav, zaměřených na prezentaci mladých autorů z řad studentů, doktorandů a absolventů nejen českých, ale i zahraničních vysokých uměleckých škol.

 

Galerie FAVU se nachází v hlavní budově Fakulty výtvarných umění VUT v Brně (Údolní 244/53, budova U2), hned naproti vrátnice. Pro vstup do galerie použijte hlavní vchod z ulice Údolní, při tramvajové zastávce linky č.4. Galerie je volně přístupná od pondělí do pátku v čase od 10:00 do 18:00 hod.