Organism Revisited je zavŕšením celoročného programu, ktorý bol prezentovaný ako výskumný projekt s realizáciou 6 výstav vo vitrínovej Postpost gallery. Umelecký jazyk pracujúci s pojmom organizmus tu predstavuje cestu entity, ktorá vychádza z pôvodného kontextu a obsadzuje steny kamennej inštitúcie. Autorstvo, ktoré počas roka postupne pridávalo bunky orgánov sa stretáva a v transformovanej podobe otvára diskurzy extenzií kultúrno-umeleckého sveta, ale aj individuálne prístupy k prežívaniu latentnej reality.

  

Výstava necieli byť dokumentom, ale živým telom a ekosystémom tém, ktoré rozrušujú vrstvy interpretácií inštalácií, ako aj samotných artist-run a off-space galérií. Tie sú stále frekventovaným dejiskom umeleckého života a predstavujú zrkadlá súčasnosti, ktoré si napriek neustálym zmenám a kritickým aspektom každodennosti zachovávajú schopnosti aktivizovať vnímanie, no rovnako aj myslenie aktérstva zapojeného do systému ich existencie. 

  

vystavující: Tamara Conde, Patrícia Chamrazová, Jiří Dolinski, Ester Hotová, Denisa Ponomarevová, Kristína Rambousek, Kateřina Šillerová 

kurátorka: Viktória Pardovičová