Ojedinělá tvůrčí dílna s autorem, spojená s komentovanou prohlídkou výstavy. Návštěvník bude mít neopakovatelnou příležitost vyzkoušet si techniku americké retuše a možná se dozví, co je to Venturiho efekt!

Michal Škapa – Babylon

Umělec, který přetavil svou graffiti minulost v nezaměnitelný styl ovlivněný právě „písmem ulice“. U příležitosti oslavy kulatých narozenin představí v Galerii Villa Pellé svou dosud nejobsáhlejší monografickou výstavu. Původně se měl stát učitelem, ale energie ulice byla mocnější – dnes vystavuje pod svým jménem, ačkoli je stále přítomný v pouliční verzi Tron a v dalších aliasech. Airbrushové obrazy, grafiky, ale zejména překvapivé prostorové realizace ve vile i jejím okolí budete mít možnost vidět od 21. listopadu 2018 do 27. ledna 2019. Nový projekt BABYLON vzniká opět ve spolupráci s kurátorem Radkem Wohlmuthem a navazuje tak na autorské výstavy postupně rozvíjející příběhovou linku jeho tvorby. Těžiště předchozích projektů spočívalo především ve Škapově zaujetí písmem a postmoderním kódováním.

www.villapelle.cz

www.michalskapa.cz