Copyright_Aleš Hnízdil_Hranice probíhajícího proces, Galerie Kabinet Chaos_2020

Aleš Hnízdil, umělec jehož citlivá prostorová sochařsko objektová tvorba vychází z jeho zájmu o zkoumání těla a duše, prostoru a pohybu vychází generačně z 80. let. Alešova studia na uměleckých akademiích v Praze a německém Kasselu spadají do přelomu a počátku tohoto období, kdy ještě nebylo zcela možné se svobodně projevovat, ale už se klubaly formy jedinečných tvůrčích individualit i uměleckých skupin a podnebí se začínalo zvolna projasňovat. Aleše a jeho tvorbu potkávám dlouho a vždy mě mile překvapuje. V tvorbě Aleše Hnízdila vnímám hravost, hledání čistých forem, lehkost, vzdušnost a prostor pro meditativní pozastavení se. Aleš Hnízdil vlastními slovy:
 
„Poslední fáze mé práce se dostala na opačnou stranu od vnějšího popisu figury. Jde mi o vyjádření vnitřních pocitů, reflexí, reakcí na vnější děje, o vnitřní komunikaci se sebou samotným i s tím, co mě obklopuje. K tomu používám železné konstrukční prvky v kombinaci s kamenem, cihlami, dřevem, textilem, mosazným a měděným plechem.“ (1993)
 
„Ticho v prostoru je neuchopitelným místem v atmosféře. Obklopuje zemi a sahá až za její hranice. Lze do něho vstoupit pouze skrze vlastní vědomí. Vnímáme je v kteroukoli denní či noční hodinu, v kterémkoli ročním období. Vnímáme je jako prostor k uvolnění – prostor koncentrace myšlenek – meditativní prostor – místo setkání – prolínání vědomí – místo pro vstoupení do jiného, či jiných prostorů – daleko za hranice sluneční soustavy – jako bránu do nekonečnosti – nebo také bránu pro vstoupení do vlastního vědomí.“ (2011)
 
„Navzdory naší časově omezené přítomnosti, jsme tady stále ve stopách naší vnitřní energie vědomí, která se přenáší do všech forem probíhajícího procesu. Každá naše myšlenka, slovo, každý pohyb i všechno co utváříme je jeho mikro součástí. Hranicí procesu je naše vědomí probíhající přítomnosti.“ (2020)
 
Aleš Hnízdil se svým životem a tvorbou, všemi svým zkušenostmi, dostává do úrovní transcendentálních a meditativních, jeho sochy se odhmotňují a stávají se levitujícími konstalacemi prvků ve spirálách časoprostoru.

Celoroční výstavní program GKCH je v roce 2020 podpořen granty na kulturu MKČR a města Poličky. Kontakt: verbrom@gmail.com, +420 602 315 215, adresa Střítež 68, Polička, 572 01. Otevřeno v den vernisáží, po domluvě a v neděli od 13:00 – 18:00. Najdete nás na Facebooku: Galerie Kabinet Chaos, na ArtMapě a v Jitřence.
 
http://www.planeta-chaos.cz 

http://www.aleshnizdil.cz