Výstavou Zdroj života představuje Galerie výtvarného umění v Náchodě komplex výtvarné tvorby Alexandra Skalického st. (*1932), mnohostranného výtvarného umělce z Náchoda.

 

Přestože se Alexandr Skalický v 50. letech minulého století z politických důvodů rozhodl nepokračovat ve studiu na pražské AVU, vytvořil během svého života na Náchodsku rozsáhlé dílo, které se v mnoha ohledech vymyká uměleckým žánrům a dobovým výtvarným konvencím. Udržovaná přátelství s českými výtvarníky mu sice byla intenzivním a povzbuzujícím poutem s aktuálními tendencemi v současném umění, jako umělec-autor se nicméně vydal vlastní cestou. Nejvhodnější vyjadřovací prostředek našel ve fotografii a na konci 70. let, a zejména pak v 80. letech dospěl až k poloze, v níž se fotografie dostala do blízkosti s land artem a uměním akce.

 

Těžištěm jeho retrospektivní výstavy jsou fotografické soubory ze 70.–90. let. Oproti předešlým výstavám a publikacím, které Skalického tvorbu poslední tři dekády postupně představují širší veřejnosti, se ovšem Zdroj života obrací více k fenoménu krajiny a přírody. Přírodní prostředí totiž bylo nejen místem fotografické realizace Skalického akcí a instalací, ale zejména významnou součástí symbolického systému, který rozvinul při svém uvažování o tom, co obecně nazývá „poselstvím lidskosti“. Výstava tak tohoto umělce nepředstavuje jako jakýsi doplněk k dějinám českého konceptuálního umění, ale zejména jako svébytného tvůrce obrazových ideogramů, čerpajících své významy z klasické filozofie, ze znalosti klasického i soudobého umění a z hlubokého zaujetí pro přírodu.

 

Zahrnutím fotografické tvorby, která jeho vrcholným souborům předcházela, výstava poukazuje jak na Skalického nespornou výtvarnou citlivost, tak na postupné objevování strukturálních a znakových motivů. Rovněž tyto objevy přitom přicházely v přírodě – v pralese Bukačka v Orlických horách nebo v lesích okolo Adršpašských skal.

 

kurátor: Jiří Ptáček