Město Salzburg je plné skrytých příběhů. Jedním z nich je příběh pracovního tábora Maxglan, kde bylo v letech 1940-1943 internováno 200-300 Romů/ek a Sinthů/ek. Většina z těchto lidí byla deportována do nacistických vyhlazovacích táborů a následně zavražděna. Jak tuto všeobecnou historiografii ukázat, jako neúplnou a doplněnou o citlivé a nadějné smyšlenky osobních životních příběhů lidí, kteří prošli tímto táborem? Jaké hlasy, vědomosti a pozice odpovídají historiografii národního socialismu, a zejména těch, kdo jím byli pronásledováni a zavražděni? Jak vynést jednotlivé biografie z kolektivního zapomnění do naší situace tady a teď a jak je propojit s dnešním životem, a tím i s námi samými? 

 

Audioinstalace Als alle Ohren hören konnten („…a všechny uši mohly slyšet“) shromáždila na 50 osobních dopisů pro vězně tábora Maxglan a vysílá je ze zvukových sloupů. Autoři tyto dopisy prostřednictvím memory sponsorships individuálními způsoby spojují s konkrétními lidmi a jejich životními příběhy. Audioinstalace se soustřeďuje na hlasy a myšlenky romských a sinthských umělců/kyň, aktivistů/tek, vědců/kyní a komunitních pracovníků/kyň. Memory sponsorship je připomínkovým aktem – v protikladu k paměti zalité do betonových/pevných pomníků stavíme živý zájem o minulost a osobní zodpovědnost za budoucnost. Píšeme příběhy těch, jejichž životy byly navráceny paměti. Zatímco původně se dopisy ozývaly ze země okolo bývalého pracovního tábora Maxglan, nyní část audioinstalace posíláme na cestu – a příští stanicí je Artivist Lab v Praze.

 

Poslechnout si ji zde bude možné od 23. června do 11. srpna. Instalace vznikla z iniciativy Kollektiv Projekt, ročníku 2020-2022 Master Applied Theatre a Institutu Thomase Bernharda na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salzburku. Mentory jsou prof. Ulrike Hatzer a Trace Polly Müller. Vřele tímto děkujeme všem účastníkům/cím, kteří/které nám poskytli své silné a inspirativní hlasy.

 

Kurátorka: Tamara Moyzes

 

Naši partneři: MKČR, MHMP, SFK, Praha 1, IDU, Kampus Hybernská, Hate Free Zone