Zdrojem inspirace k výstavě se stává sám duch místa. Probouzí fantazii a přirozenou zvědavost skrze lidové mýty, pohádky, pověsti a legendy. Čarodějnictví je stále přítomné v osobních životech, má multioborový a nadčasový přesah s odkazy do historie. 

 

Téma výstavy nastavuje zrcadlo současným diskurzům a problémům doby, předsudkům o industrializovaném periferním městě bez kouzla a fantazie – „železné kleci racionality“. Snažíme se vybočit z konstruovaného systému, který nás často svazuje, odsuzuje vše tajemné, nevysvětlitelné, abnormální. V opojení toužíme po narušení ustálené a omezující logiky a napojení se na přirozený řád přírody, vnímání nepojmenovatelné síly. Vytržení ze všednosti znamená dovolit si nevědět, nerozumět, žasnout, víc věci vnímat a cítit, méně je analyzovat, soudit a vysvětlovat. Inspirace je změna vnímání přitahovaná tajemstvím a neznámem.

 

Výstavu kurátorsky připravily studentky navazujícího magisterské programu kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Na přípravě výstavy se podílejí Galerie Špejchar Chomutov, Statutární město Chomutov, Chomutovská knihovna p.o. a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  

 

Vystavující: Eva Fajčíkova, Markéta Kolářová, Marie Lukáčová, Eva Maceková, Michael Nosek, Veronika Psotková

 

Kurátorky: Sára Čepeláková, Elizaveta Lir, Magdaléna Nešněrová, Klára Rybová

 

Galerie Špejchar

Palackého 4995/85, Chomutov

Otevřeno: út–so 10–17 h