Goethe-Institut, 2. patro
Německy s překladem do češtiny
Vstup volný

V rámci výstavy Koincidence. Výběrová retrospektiva bude 22.7. v Goethe-Institutu hovořit berlínský umělec Andrease Müller-Pohle o své práci s Prof. Siegfriedem Zielinskim a Gottfriedem Baruchem.

Výstava prezentuje autora jako jednu z klíčových osobností, zabývajících se od poloviny 70. let ontologickou I representační podstatou fotografie a od 90. let reflektujících radikální změny podstaty technických obrazů. Stále se vracející otázka kódování a významu informací a jejich dialektická opozice entropii a náhodě ukazuje vzájemný vliv Müller-Pohleho tvorby s myšlením filosofa a teoretika médií českého původu Viléma Flussera. Výstava, kurátorsky pojatá jako výběrová retrospektiva, sestává z 18 cyklů a projektů, počínaje vlivnými ranými cykly fotografií Constellations a Transformance přes multimediální díla, týkající se přechodu mezi analogovými a digitálními kódy, až po nějnovější dlouhodobé projekty zachycující současnou civilizaci v globálním měřítku. 

Informace na webu Goethe-Institutu: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs13112733v.htm