Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.
Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa.

 
Prostřednictvím naší sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center plníme hlavní úkoly zahraniční kulturní a vzdělávací politiky. Jsme přitom rovněž partnery veřejných i soukromých kulturních institucí, ale i spolkových zemí, obcí a hospodářství.

 
Čerpáme z rozmanitosti a bohatství naší otevřené společnosti a z živé německé kultury. Spojujeme zkušenosti a představy našich partnerů v tuzemsku i zahraničí s naší odbornou způsobilostí a pracujeme v partnerském dialogu. Jsme přitom partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem, německým jazykem a německou kulturou. Pracujeme na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle.

 
Čelíme kulturněpolitickým výzvám globalizace a vyvíjíme inovační koncepty pro svět, který by se měl stát díky porozumění humánnějším a v němž by měla být kulturní rozmanitost vnímána jako bohatství.

 
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto zemích má Goethe-Institut hustou síť doplňkových organizací a zařízení, které slouží podpoře německého jazyka a kultury a informovanosti o Německu.