Anetta Mona Chișa patří mezi výrazné osobnosti současného českého vizuálního umění. Její tvorba na pomezí objektové tvorby, architektury a designu obsahuje mnohovrstevnatou soustavu myšlenkových odkazů i kulturních citací. Hmota, obraz, tělo, pohyb, čas zde figurují jako cosi proměnlivého a vztahového, co si každý tvoříme právě tady a teď.

 

A právě výstava může být médiem, které nás k podobným úvahám, jež nás možná míjejí, dokáže přimět. Jak? Estetickou svůdností, aktivizací smyslů i zvýšenou citlivostí. Anetta dokáže s těmi kvalitami důmyslně zacházet. Její umění se nebojí „krásy“, ale využívá ji jako funkční prostředek komunikace dalších významů. Umožňuje nám uvědomovat si i zdánlivost protikladů jako je velký detail a celek, virtualita a hmota, živé a neživé nebo lidské a nelidské. Umožňuje nám také pocítit naše bytostné propojení s dalšími lidmi, zvířaty, rostlinami, nerosty, prachem atp., ať už se jedná o propojení materiální, tak i symbolické.