Anna Hulačová a Anežka Hošková

Výstava Cesta je trnitá propojí tvorbu dvou významných současných umělkyň – malířky Anežky Hoškové a sochařky Anny Hulačové. Zájem o legendární a magické první jmenované se zde setká s rurálním sci-fi druhé.

  

Většina děl vznikla přímo pro výstavu a je výsledkem spolupráce obou autorek, které spojuje téma vztahu k přírodě. Anežka Hošková pracuje s jakýmsi epickým smutkem z nenávratnosti změn způsobených lidskou činností. Selhání snad až milostného vztahu u ní získává legendární, symbolický nádech, který podtrhuje i volba techniky vitráže. Reliéfy a sochy Anny Hulačové spojují téma úrodnosti přírody pro člověka a zároveň její nepodmanitelnosti. Klasy obilí se potkávají s trním náletových dřevin. Formálně směs secesního ornamentu, sci-fi a a v některých detailech až sorelové oslavnosti spojuje minulost s budoucností v motivu mutující regenerace.

  

Anna Hulačová (*1982) vystudovala AVU v ateliérech Jaroslava Róny a Jiřího Příhody. V roce 2016 vzbudila velkou pozornost výstavou v rámci finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, kde také získala diváckou cenu. Své sochy tvoří většinou z betonu, někdy ale také z tradičnějších materiálů jako je keramika či dřevo. Reaguje v nich na formy evropských i mimoevropských dějin umění, socialistického modernismu, surrealismu i folkloru. Zásadní jsou pro ni ale i formy mimo-lidské, přírodní, mezi nimiž mají prominentní postavení včely a výsledky jejich práce.

  

Kreslířka, malířka a hudebnice Anežka Hošková (*1984) absolvovala brněnskou FaVU u Václava Stratila. Je výraznou českou představitelkou mezinárodních trendů nového romantismu či mystické malby. V poslední době pracuje nejčastěji technikou akvarelu, jehož specifické vlastnosti využívá k navození mysteriózní atmosféry, podpořené motivy kostelních a zámeckých věží, podivných zvířat a fragmentů lidského těla. Ve své tvorbě se ale neomezuje na malbu a kresbu, věnuje se také hudbě či organizaci kulturních akcí, často vytváří i instalace a v Hořicích představí i své vitráže.

  

kurátor: Michal Novotný

  

Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií Praha.