Venkovní pátrací hra pro děti a jejich doprovod. Jakou trasu zvolíme? Zajdeme do refektáře, do zahrady, nebo do lodi kostela? Zapátrejte si v areálu Kláštera sv. Anežky České, v otevřeném ateliéru na vás bude čekat krátká výtvarná činnost!

  

Akce bude probíhat samoobslužně ⁠–⁠ návštěvníkům bude ku pomoci jeden lektor u vstupu a jeden lektor v otevřeném ateliéru, kde bude probíhat výtvarná činnost. Vstupenky a hrací listy budou volně k vyzvednutí na pokladně Kláštera sv. Anežky České.

  

Vstup možný bez přihlášení kdykoliv mezi 13:30⁠–⁠16:30.