Výstava ANNA / DECHEM – je netradičním spojením světa současného umění a designu prostřednictvím nevšedního média –českého skla. Výstava obrazů malířky Anny Neborové se prolíná s originálními objekty designového studia Dechem, vytvořenými ve spolupráci s galerií praguekabinet. Bonusem je výběrová přehlídka dosavadníchrealizací Michaely Tomiškové a Jakuba Janďourka (Studio Dechem), nositelů ceny Czech Grand Design za rok 2014. V Galerii Villa Pellé od 19. 11. 2015 do 30. 1. 2016.

České sklo je nosným tématem výjimečného výstavního projektu, který uvádí v tvůrčí dialog malbu a design.Jeho dar hry se světlem a barvami, delikátníkřehkosta magickásíla inspirují již létajakpřednímalířkuAnnu Neborovou, takdesignéry ze Studia Dechem. Neborová ve svém posledním cykluzachycuje vázya dekorativní předměty z lisovaného a hutního skla, které dlouhodobě sbírá a na výstavě též představí.Její obrazy,vyznačujícíse něznou barevnou stupnicí a abstrahující zkratkou, se staly inspiračnívýzvou pro Michaelu Tomiškovou a Jakuba Janďourka k vytvoření nové kolekce objektů, v nichžopustili svět funkčnosti a oddali se podmanivé kráseskleněné plastiky.Autori v nich dovádějí proces abstrahování původních forem váz, který Neborová započala na svých plátnech, na hranici materiálových mozností skla. Soustredí se v podstatě na malbu, průsvitnost a specifickou tonalitu obrazů. Naprvní společné výstavě AnnyNeborovéa StudiaDechem je takpůvodní české skloexponováno hnedv několika pozoruhodnýchdimenzích. Prvotním inspiračním zdrojem unikátního prolnutí tří rovin jsou krásné vázy a mísy, ať už lisované nebo z hutního skla, těžítka i typické hutně zpracované ryby z železnobrodského skla. Neborová tyto dekorativní předměty, které donedávna nechyběly snad v žádné domácnosti, již léta sbírá a v poslední době „portrétuje“ na působivých malbách. Díky použití delikátního malířského stylu, na vzniklých zátiších často jen v náznacích tušíme tvary původních modelů. „Znovu a znovu mě fascinuje hra světel, způsobená otáčením skla v různých úhlech, magická průsvitnost, škála barev, která vzniká překrýváním skleněných objektů,“ vysvětluje umělkyně, jež v roce 1994 absolvovala pražskou AVU. Michaelu Tomiškovou a Jakuba Janďourka ze Studia Dechem, dnes již známé tvůrce originálních objektů ze skla, nejnovější cyklus obrazů Anny Neborové neobyčejně oslovil. Blízké jsou jim nejen jejich náměty, ale též barevná tonalita a světelná průsvitnost těchto pláten, která balancují na pomezí konkrétního zátiší a abstraktní malby. Inspirováni těmito obrazy, vytvořili kolekci jedinečných skleněných objektů Planety, které jsou velkorysými volnými sochami minimalistických tvarů geometrických těles, do nichž nechávají promítat specifickou tonalitu obrazuů i malbu samotnou pomocí hutně míchaných barev s důrazem na pastelové tóny, které jsou "výsledkem živelného procesu ne nepodobnému zrodu hvězd". Teprve z bližší vzdálenosti můžeme odhalit, co se v těchto na první pohled krásných, leč jednoduchých a statických objektech odehrává, objevit jejich vlastní tajemný, nejednoznačný nekonečný vesmír, v němž se zrcadlí delikátní svět z malířčiných zátiší. Odkazují tak mimochodem volně k faktu, že také vázy, mísy a těžítka z českého skla druhé poloviny 20. století (často je navrhovali významní autoři, kteří se tak za bývalého režimu mohli svobodněji realizovat) sloužily a stále slouží především jako dekorativní umělecké předměty. Na výstavěnebudou opomenuty ani původní modely obrazů, tj. staré vázy a další předměty z malířčiny sbírky. Nemenším zážitkem pak bude souběžná samostatná výstava Studia Dechem v půdních prostorách galerie, na níž bude představen vůbec poprvé výběr známých prací designérů jako například svítidla pro Kavalier Design nebo kolekce Antihmota a Bandasky.

Komentované prohlídky výstavou s autory: 26. 11., 18:00 / 12. 1. 2016 od 18:00

Tvůrčí dílna s Annou Neborovou: 8. 12. od 16:00