Anna Maria Schönrock (*1989) na své nové výstavě staví kouzelný svět, aniž by nechávala na pochybách jeho nereálnost. Juxtapozice zdánlivě nesouvisejících předmětů jí umožňuje vytvořit nečekaný, často snový obraz s jistou mírou tajemna. Kombinování různých motivů navíc dává příležitost k osobnímu zkoumání široké škály témat – od těch nejbanálnějších, všednodenních až po ta závažná. Třeba kaktus v kleci je silným symbolem sevření, omezení a izolace. Může představovat pocity uvíznutí nebo zablokování v určité životní oblasti. To vše dohromady může tvořit silný obraz vypovídající o niterném boji člověka uvězněného v určité situaci zatímco stále sní o lepší budoucnosti. Může také zkoumat myšlenku vymanění se z omezení prostředí a objevení vnitřní krásy.

 

Norimberská umělkyně ve svých obrazech odráží jak aspekty hravosti a radosti na jedné straně, tak melancholie a smutku na straně druhé. Z hlediska barevných tónů je zde však více hřejivého sentimentu než pochmurné útulnosti. Jemně ovládá rovnováhu mezi nevýraznými plochami a zářivým schématem jedné barvy přecházející do druhé a využívá barvu jako prostředek ke zvýraznění fiktivní atmosféry. Opakujícím se motivem děl Schönrockové jsou neživé rukavice a ruce. Na rozdíl od prvních jmenovaných jsou ruce buď naaranžované v momentu očekávání, nebo téměř připravené něco uchopit či provést nějakou akci. Svou barvitou představivostí a jedinečnou poetickou silou autorka vyzývá diváka, aby se ponořil do tůně vlastních vnitřních vzpomínek a ztratil se ve jejich fiktivních světech. Nyní je to váš prostor k zamyšlení nad neuchopitelným zážitkem.