Anna Neborová tematicky zpracovává konkrétní předměty, které se vztahují k jejímu nejbližšímu okolí. Samotná předmětnost vyobrazených motivů je podpořena nebývalou malířskou technikou a citem pro barevnost. Dokáže zdánlivě banální motivy zasadit do jasné a čitelné dějové linky. Pracuje s určitým momentem plynoucího času. Jasně se drží pevně vydefinovaných inspiračních okruhů, kde stále koncentrovaně rozvíjí formální stránku své malby.

 

kurátor: Jan Kudrna