Druhá výstava sezóny 2019 se nese ve znamení ženy. Nemluvíme jen o tématu výstavy, ale také o osobnosti tvůrkyně tohoto projektu. Anna Niklová, narozena v Praze v roce 1995 do rodiny se silným uměleckými kořeny se věnuje široké škále témat. Její perspektiva je silně ovlivněna jejím životem v New Yorku a již ukončeným studiem ilustrace na Fashion Institute of Technology. Mezi její nedávné úspěchy patří ilustrace ke knihám Kryštofe, hoď mi žlutou nebo zpracování biblického příběhu Ester v knižní edici vydávané nakladatelstvím Meandr. Její díla jsou také známá díky pojízdné galerii v pražském metru PrahART, kde vystavovala v loňském roce. Pro Annu Niklovou je typickým rukopisem jemné, decentní vyobrazení, které však nese důležité sdělení.

 

Billboard je platforma primárně sloužící ke zveřejnění reklam. Plakátů, které se s větší či menší mírou vkusu snaží upoutat naší pozornost a přilákat nás ke koupi toho či onoho produktu nebo služby.

 

V roce 2016 otřásl Londýnskou veřejnou dopravou zákaz reklam, které podporovaly nereálnou představu o lidském (zejména ženském) těle a zdraví. Plakát, který se stal obecně urážlivým zobrazoval hubenou modelku v plavkách s nápisem „Je vaše tělo připraveno na plážovou sezonu?” prodával proteinové nápoje. Zákaz nepodmínilo odhalení ženského těla, ale nebezpečí, které vyplývá z představy, která je ženám od útlého věku skrze podobné reklamy předsouvána. Dokonalost křivek modelky, plavé vlasy, bezchybná pleť a kůže – pečlivě opečovávaná žena jejíž živobytí je postaveno právě na starosti o své tělo. Je to její genetická výbava, nadání a vášeň, která ji umožnila stát se modelkou, není to ovšem to, co je vlastní všem ženám a je vysoce amorální vytvářet takto představu ideálu krásy. Tato nemožnost ztotožnění se s reprezentantkami dokonalosti, pocit odcizení našeho vlastního těla, vlastní představy, je to, co společně s umělkyní Annou Niklovou vynášíme do popředí našeho zájmu. Muži i ženy jsou oběťmi těchto falešných představ. Dospívající dívka, která se stydí za své tělo, jehož silueta není jako láhev od Coca-Coly, matka od rodiny, muž nebo chlapec. Všichni jsme oběťmi nereálné představy o dokonalých proporcích, barvě, zvycích, účesech, módě…není to tedy jen boj jednoho pohlaví, nýbrž společné tažení s cílem vytvořit lepší prostředí budující sebevědomí v každém z nás.

 

► Cyklus výstav venku a uvnitř

 

Výstavní cyklus venku a uvnitř otevírá důležitá témata vnějších vlivů, které působí na každého z nás. Pohybujeme se na škále od lokálních problémů jako je nepořádek v ulicích až po velká témata jakými jsou například soukromí, masová spotřeba levného zboží nebo genderová nevyváženost. V rámci roku 2019 nabídneme 7 výstavních projektů s konkrétnějším zaměřením na vizuální smog, odcizené ženské tělo, digitální věk, konzumní společnost, ale také téma bezdomovectví. Chceme upozornit na ty vnější vlivy, které ovlivňují každého z nás, jsou zdrojem neporozumění, v zajetí různých výkladů nebo jen hodny našeho povšimnutí.

 

Kurátorkami projektu jsou: Anna Zemanová, Karla Hlaváčková a Kateřina Fucsiková
Grafická úprava: Alexandra Šliková