Performativně pěvecké zakončení výstavy Anny Ruth Annou Ruth.