Petr Jakšík se ve svých kurzech pro děti soustředí na rozvoj jejich individuální kreativity. Předepsaná a stereotypní pravidla jsou dána stranou, aby se fantazie, volná tvorba, experiment i kritické myšlení dětí rozvíjely naplno. Teprve potom je možné svobodně přistoupit k hmotě, prostoru a dalším základním elementům architektury, které jim umožní velkorysý, otevřený a radostný pohled na svět kolem nich.  Workshop dává prostor také komunikaci s ostatními a snaží se podněcovat spolupráci ve skupině. 

 

kapacita: 15 dětí

 

Rezervace na produkce@gbr.cz.