Galerie Benedikta Rejta se zrodila v šedesátých letech

minulého století z výjimečného kulturního kvasu, jenž město

Louny vynesl mezi ohniska české kultury. Stalo se tak

díky nadšení a tvorbě silných uměleckých osobností.

Jakoby řízením osudu se potkali ve stejnou dobu na

stejném místě Jan Sekera, Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart,

Vladimír Mirvald, Emil Juliš, Josef Hlaváček, Josef Šimůnek,

Jan Jíra a mnozí další. Své talenty, erudici i organizační

schopnosti dali obdivuhodně do služeb umění a připravili

tak půdu pro vznik galerie. V prosinci 1964 ředitel Okresního

muzea, sochař Josef Šimůnek, umožnil vznik galerijního

oddělení, které od 1. listopadu 1965 vedl Jan Sekera.

V březnu 1966 se oddělení osamostatnilo a vznikla

autonomní Galerie Benedikta Rejta (GBR), specializovaná

na soudobé umění. Nese jméno architekta Benedikta Rejta

(1454–1536), v jehož tvorbě se snoubí principy gotického

dekorativního naturalismu se striktní geometrií přísných

renesančních konstrukcí. Pojmenování po tvůrci síťových

kleneb, rozkročeném mezi dvěma epochami je tak vzhledem

k zaměření galerie symbolické hned na několika

úrovních.

V roce 1967 dostala GBR budovu starého měšťanského

pivovaru se záměrem adaptovat ji na galerii. Přestavba

byla zahájena v roce 1969, ale až do roku 1998 galerie

realizovala výstavy v alternativních prostorách, od r. 1980

v Malé galerii na Mírovém náměstí. Významnou složkou její

práce se staly putovní výstavy na mnoha místech regionu.

Jan Sekera byl ředitelem galerie až do roku 1988, poté

vedla instituci Alica Štefančíková. Její iniciativou byla budova

bývalého pivovaru mezi lety 1995–1998 rekonstruovaná

podle návrhu architektů Emila Přikryla, Tomáše Bezpalce

a Tomáše Novotného. Vznikl tak objekt mezinárodního významu,

jehož autoři byli za tuto rekonstrukci v roce 2004

nominováni na Evropskou cenu za architekturu,

Mies van der Rohe Award EU. Od září 2020 je ředitelkou

GBR Kateřina Melenová a lounská galerie začíná psát další kapitolu

své existence ve znamení spolupráce a otevřenosti.