grafický design: Helena Šantavá

V otevřené krajině Českého středohoří se Tomáš Polcar osvobodil od linearity městského času, začal vnímat cykličnost přírody a sám začal tvořit v cyklech – monografická výstava obrazů a objektů představuje expresivní i geometrizující umělecký přístup dokumentující jeho dlouhodobé úsilí o harmonii.

 

Název výstavy Soma je zvolen s ohledem na téma křehké lidské tělesnosti a života, jeho vzniku, rozpadání i konce, ke kterému se autor obrací. Galerie Benedikta Rejta představí obrazy a objekty z cyklů Hnití plodí žití, Atomos a Kyklos. Pro galerii vzniká nová obrazová instalace a poprvé budou také vystaveny obrazy malované na řeckém ostrově Samothraké, kde se snoubí příroda s mýtem. Soma překračuje prostor galerie umístěním monumentálních objektů z cyklu Kyklos v otevřené krajině Českého středohoří.

 

kurátorka: Lucie B. Šiklová