Galerie Art Space NOV je prostorem pro současné umění – malbu, plastiku, instalace, performance, video art i multimediální projekty. Naše projekty bývají velmi ovlivněné geniem loci gotického sklepa historického domu č. p. 49 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích s přilehlým dvorkem. Zde se obvykle konají i vernisáže, pokud to počasí dovolí.

 

Výstavy v NOVu mají dvouměsíční cyklus, preferujeme mladé a začínající umělce, ale jeden projekt ročně je vždy věnován autorovi o jednu, či dvě generace staršímu. Nezapomínáme ani na doprovodné programy a tematická sympozia. Pokud to okolnosti dovolují, věnujeme se i publikační činnosti.

 

Art Space NOV založili roku 2014 Štěpán Bartoš a Jana Orlová, která zde působila do konce následujícího roku jako kurátorka. Od začátku byl pro výstavy využíván prostor rekonstruovaného gotického sklepa v centru Pardubic. Od té doby se koncept nezměnil – jedná se o nekomerční projekt provozovaný spolkem NOV s ambicí doplňovat zdejší kulturní scénu o prvek malé nezávislé galerie.