Art Week Liberec je festival současného umění. Od roku 2020 je navíc zařazen do celorepublikové platformy týdnů umění a patří k významným událostem prezentujícím současné umění na severu Čech. Prostřednictvím krátkodobých intervencí a výstav současného českého a mezinárodního umění představuje aktuální celospolečenská témata a otevírá nad nimi diskuzi.

 

Cílem je díky společensky angažované výstavní činnosti a s ní úzce spjatými doprovodnými kulturními aktivitami přispět ke zvýšení atraktivity výtvarného umění pro širší veřejnost, posílit a iniciovat občanskou angažovanost a zájem o společenské dění i budoucnost regionu.