Frank Maibier, Rudelfaltung, instalace, akrylové sklo, 2019

Malíř a sochař Frank Maibier, který se hlásí k vlivům saského konstruktivismu a který svou tvorbu rozvíjel jako reakci na zásadní transformační procesy ve východním Německu po pádu Berlínské zdi, je jedním z nejdůležitějších iniciátorů své generace. V 80. letech se začal věnovat hudbě a experimentovat s typickým papírem, jež vrství, perforuje, ohýbá… Jako mnoho jiných umělců neodešel za snazšími podmínkami na západ. Zůstal věrný svému rodnému místu a jakmile to situace na začátku 90. let umožnila, stal se také aktivním tvůrcem kulturního a společenského života v Chemnitz. V roce 1991 založil se skupinou místních umělců spolek Oscar (dnes součástí kulturního prostoru Weltecho), kde se později stal také kurátorem stejnojmenné galerie. O několik let později objevuje, společně s Andreasem Winklerem, kouzlo zvukových instalací, tzv. „Klangarbeiten“. Spojení hudby a vizuálního umění jej charakterizuje dodnes. Jeho expanzivní instalace rozpínající se do prostoru, tvořené nejčastěji jedním tvarově jednoduchým opakujícím se prvkem, připomínají harmonické hudební kompozice či živoucí organismus. Inspiraci pro své obrazy a sochy čerpá mimo jiné také z literatury a přírody.