Doprovodný program k první výstavě z cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

 

Petra Gell a Bernadette Krejs provedou návštěvníky výstavou a také vybranými aspekty vily Tugendhat, které vstupují do dialogu se site-specific dílem Petry Gell. Diskuze proběhne v anglickém jazyce na zahradní terase vily (v případě hezkého počasí) a ve výstavním prostoru v technickém podlaží.

 

Rakouská umělkyně Petra Gell vystudovala Malbu a grafiku, Vizuální studia a Textilní design na Akademii výtvarných umění ve Vídni a všechny tyto polohy se odrážejí v její tvorbě. V současné době jsou její netypičtější polohou site-specific instalace na pomezí architektury a designu reagující na prostor a pohrávající si s ním.

 

Bernadette Krejs je architektka a výzkumná pracovnice působící na Vídeňské technické univerzitě ve výzkumném oddělení bydlení a designu. V rámci kolektivu Claiming*Spaces spolupořádala mezinárodní konferenci Ovládnutí*prostor – feministické* perspektivy v architektuře a územním plánování (2019) a Čí historie? (2022) v Centru architektury ve Vídni.

 

Více o výstavě zde