Výstava Assorted Cocktail ("výběrová směs") představující práce z let 1983 až 2009 obsahuje významné tematické cykly, jako např. Last Resort, Small World, Common Sense, Think of England, Luxury a další, které jsou charakteristické Parrovým specifickým humorem a jemnou ironií. Martin Parr je považován za kronikáře naší doby, proslavil se zejména svými fotografiemi z 80. let, které zachycují běžný život britské střední třídy. Věnuje se tématům masové spotřeby, turistiky a komunikace, zkoumá národní charakteristiky a stále se zvyšující uniformitu dnešního globálního světa.