Kurátor: Dušan Zahoranský
Doprovodný text: Jiří Ptáček

Lenka Vítková je umělkyně pohybující se na pomezí literatury, malby a hudby. V galerii Kostka vystavuje aktuální skupinu maleb, které vznikaly na základě sice abstraktních, ale podprahově přesných vymezení. Autorčin cíl je nechat vyniknout silné vlastní nutkání po obraznosti. Část obrazů zobrazuje konkrétní objekty, jako jsou kniha, nebo rolka papíru, zatím co jinou skupinu tvoří malby za hranici předmětnosti. Na konci snahy je svébytné plátno s ne vždy konkrétním obrysem, no s přesvědčivě naplněným cílem malování.