Fotografie z workshopu Johuš Matuš, který proběhl v rámci události „Odkrývání solidarity“, Lidická galerie, Lidice, 2. 12. 2023. Foto: Klára Kusá.

Výstava Ateliér je určená zejména pro děti do 12 let a představuje práce tří umělců nejmladší generace Dominika Málka, Johany Novotné a Ondřeje Vyhnánka v tvůrčím dialogu s akademickou sochařkou Marií Uchytilovou. Každý pozvaný výtvarník bude ve své práci reflektovat téma uměleckého ateliéru, do jehož nitra zve děti, aby se na tvorbě vystavovaných děl spolupodílely.  

  

Výstava se koná v roce, kdy by Marie Uchytilová slavila 100. narozeniny. Její ateliér slouží nejen jako inspirace pro pozvané umělce, ale také pro děti, které budou umělecká díla dokončovat. Výstava je interaktivní a participativní, nabízíme nejmladším návštěvníkům možnost zapojení se do tvůrčího procesu vlastníma rukama.

  

Dominik Málek, známý svými expresivními obrazy, nabídne dětem možnost dotknout se skutečného malířského kumštu a přidat svou vizi k jeho dílům. Johana Novotná se zaměří na vzdělávací aspekt a prostřednictvím svých workshopů přiblíží dětem různé techniky a přístupy k umělecké tvorbě. Ondřej Vyhnánek představí svou tvorbu, která je silně ovlivněna městským prostředím a subkulturou, aby její obrys sloužil jako dynamické pozadí pro dětské umělecké výjevy. Sérii tematických workshopů přibližujících životní příběh a tvorbu Marie Uchytilové nabídnou lektoři Památníku Lidice. Děti budou moci nahlédnout do ateliéru sochařky a zanechat zde svoji uměleckou stopu.