Každoroční výstava bakalářských a magisterských prací studentů a studentek Fakulty umění a designu UJEP představí desítky uměleckých projektů v prostorách fakulty a Domu umění Ústí nad Labem. Kurátorovaná sekce diplomových prací v letošním roce vzhlíží k oslavám 30 let fungování FUD a zamýšlí se nad pozicí a významem diplomek a absolvováním studia v uměleckém prostředí.

  

Toto období je důležitým životním bodem a zároveň přechodovým rituálem mezi světem univerzity a praxí po škole, které doprovází zažitá struktura postupů a drobných rituálů. Právě díky procesu příprav, instalací, obhajob či promoce můžeme toto období společně prožívat, prohlubovat jeho vnímání a vypořádat se tak s životními změnami, které zejména v uměleckém světě přináší čerstvým absolventům specifickou a křehkou pozici.

  

kurátorka: Petra Widžová

místa konání: FUD UJEP (Pasteurova 9), DUUL (Klíšská 1101/129a)