text: Joël Riff

Výstava je výsledkem pilotního projektu “keramické” rezidence, která ve spolupráci s Evou Pelechovou proběhla na podzim minulého roku. Charneux vystavuje sérii pastelových keramických objektů, abstrahovaných z architektury. Asociované tvarosloví je však formálně i materiálně narušeno, a implementováno do ocelových struktur připomínajících jakási lešení. I jejich povrchová úprava je však vizuálním posunem vedoucím k podobné nejasnosti, rozpadání připisované identity.