Společný výstavní projekt Barbory Kleinhamplové a Matyáše Chocholy připravený pro Prádelnu Bohnice tematizuje zápas jako fenomén doby, který prostupuje do řady oborů, včetně umění. Instalace a performance, které vznikají ve spolupráci dvou mladých, v individuální tvorbě výrazově odlišných umělců, poukazují na všelidskou touhu vytvářet pořadí a na markantní odlišnost ve vnímání pojmů být první a být druhý, přestože druhý má k prvnímu tak blízko. V kontextu Psychiatrické léčebny Bohnice, kde je výstavní prostor Prádelny situován, téma získává další rovinu: možnost přehodnocování východisek společnosti založené na výkonu a akcentování lidských kvalit, které nemusejí nutně souviset s typem prvenství, který současná společnost upřednostňuje. Pomyslný zápas, který se v mnoha oblastech blíží nekompromisnímu evolučnímu boji o přežití, tak může znovu získat určité archaické kvality vzájemné úcty protivníků. Přestože je zápas jakousi všelidskou charakteristikou a touhu soupeřit plně překonalo snad jen několik osvícených jedinců, lze uvažovat nad možnostmi, jak jej z podoby neurvalého, sebestředného boje proměnit v druh vzájemného souznění, který je jen o něco dynamičtější než čistý zen.

Kurátor: Karina Kottová