Barbora Kleinhamplová v Galerii 209 představí hybridní formát na pomezí mezi performativní přednáškou a kolektivním cvičením, kterého se zúčastní také návštěvníci galerie.

Jak se utvářejí, jak fungují a jak se proměňují pravidla hry, která umožňují člověku vstupovat do vztahů s druhými lidmi a jednat společně s nimi?Hra, kterou lidé spolu s druhými hrají, není nikterak nezávazná, naopak přináší aktérům hmatatelné důsledky. Na základě interakce se utváří společnost. Jak ale mluvit o “společnosti”? Tento vágní pojem ztrácí svoje obrysy, je to oblast tekutých písků, na pomezí mezi firmou a společenstvím.