Galerie 209 je vymezený prostor v rámci Ateliéru malba II FaVU VUT v Brně, Údolní 53, budova U4.

 

V pravidelném čtrnáctidenním provozu poskytuje prostor studentům fakulty i hostům z jiných uměleckých škol či již etablovaným umělcům mladé
a střední generace.

 

Galerie je svobodnou platformou otevřenou výzkumu a experimentům v umění. Přispívá k rozšíření vzájemné komunikace mezi ateliéry fakulty i jinými školami. Inspirací pro její vznik se stala Galerie 207, VŠUP v Praze. Výstavy jsou doprovázeny přednáškami či diskusemi určené studentům celé školy i veřejnosti. Kurátorský tým je tvořen pedagogy a studenty FaVU.

 

Iniciátor a dramaturg: Luděk Rathouský (Ateliér malby II)
Dramaturgie výstavního programu: Dita Valerianová, Jozef Mrva, Tomáš Plachký a další studenti FaVU VUT v Brně