Název první pražské samostatné výstavy mladého vídeňského fotografa Bastiana Schwinda nejenže odkazuje k jeho nejnovějšímu fotografickému objektu Broken Window Theory, ale také momentu, kdy fotografický obraz ztratí svoji samozřejmost a začne aktivně projevovat svoji konstruovanou a podvratnou podstatu. Bastian Schwind ve svých pracích několikrát zacílil právě na tento přechodový stav ve vnímání fotografie. Oporou mu v tom zůstává modulární architektura posledních dvou století a v ní užívané materiály. Východiskem se tak stává expanze za hranice fotografického média, takže některé jeho práce technicky vzato nemůžeme považovat za fotografie, i když z fotografických přístupů stále vycházejí.

Výstava vznikla ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.