Kniha Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury je věnována bydlení v rodinných domcích stavěných ve Zlíně obuvnickou firmou Baťa. Tento konkrétní výsek firemní ubytovací politiky, který se zejména v meziválečném období rozvíjel v mimořádně rychlém tempu a významně proměnil tvář města, představuje publikace z několika různých pohledů. Popisuje jejich architekturu, systém výstavby a zprostředkovává postupy podniku při přidělování domků zaměstnancům. Ukazuje, že bydlení v pronajatém moderním domě o ve své době vysokém obytném standardu s sebou neslo také specifický životní styl, záměrně formovaný koncernem. Součástí obrazové části knihy jsou nově pořízené autorské fotografie Libora Stavjaníka, které zachycují stav několika zlínských rodinných domů dochovaných v původní, nepřestavěné podobě. Stavjaník ve většině případů zachytil domy těsně před jejich rekonstrukcí, a tím zdokumentoval dnes již neexistující stav.

Během večera promluví tři z autorek knihy – Barbora Vacková, Klára Eliášová a Jitka Ressová – o vývoji stavební typologie domů, o nárocích podniku na jejich obyvatele i o proměnách, které se během bezmála sta let udály v očekávání toho, co je kvalitní bydlení.

Barbora Vacková je socioložka působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, zabývá se urbánní sociologií a sociologií bydlení.

Klára Eliášová je historička architektury a členka spolku 4AM/ Fórum pro architekturu a média, věnuje se architektuře průmyslových podniků a továrních měst.

Jitka Ressová je architektka, dlouhodobě se zabývá baťovským rodinným bydlením a možnostmi jeho současného využití, je členkou architektonické kanceláře ellement, která také provozuje Infopoint baťovského bydlení v baťovském jednodomku ve Zlíně.

Kniha a stejnojmenná dlouhodobá výstava v Infopointu je výstupem projektu NAKI II (Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu „ideálního města“ Zlína realizovaného) ve spolupráci Národního technického muzea v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.