Specifický prostor Synagogy na Palmovce se díky instalaci Benedikta Valenty může proměnit v prostředí vážného hudebního a zvukového experimentování, ale i odlehčené kreativní hry. Takovou možnost poskytuje objekt-varhany, vytvořený na základě autorovy zkušenosti s restaurováním barokních varhan, současně ale svědčící o zkušenostech hudebních i sochařských. Benedikt Valenta absolvoval v roce 2022 studium na pražské AVU v sochařském ateliéru Vojtěcha Míči a dlouhodobě se věnuje klavírní improvizaci.

  

Celek „varhanního stroje“ uspořádal do oktogonální kompozice, aby hráč tvořil současně její vizuální i hierarchický střed, a mechaniku nástroje nechal v plně přiznané formě. Zajímají jej materiálové a zvukové možnosti vzhledem k zákonitostem formy, vědomě zachází s funkční estetikou. Respektuje řemeslnost historických postupů, současně ale prozkoumává netradiční materiálové a zvukové možnosti píšťal. Zkoumá tzv. čistá ladění středotónová, ladění historické, pythagorejské, čtvrt tónové a jejich případné využití pro konstrukci „nové“ hudby. Benediktu Valentovi jde především o vytvoření nástroje vybízejícího ke hře, vnímání zvuků a možnostem jejich nových interpretací, nástroje podporujícího spontánnost a improvizaci.

  

Přítomnost varhan v synagoze není v historii běžnou záležitostí – do synagogy na Palmovce byly nainstalovány až ve 30. letech minulého století, a v dnešní době o jejich existenci svědčí již jen architektonická úprava pro jejich dodatečné umístění. Prostor Zvukové laboratoře Benedikta Valenty tak kromě samotné možnosti zhlédnout specifický „hudební stroj“ nabídne i několik koncertů a řadu podnětných doprovodných akcí umožňujících hru/experiment/improvizaci pro neomezené spektrum zájemců. 

  

kurátorka: Iva Mladičová