Setkání s Jakubem Švédou, jehož tvorba je aktuálně prezentována výstavou Impact zpod střechy v GVUN Malá a kurátorem Petrem Pokorným. Beseda bude zakončena komentovanou prohlídkou výstavy.