Mladý
autor je důsledným analytikem filmového obrazu.

Jeho videofilmy vznikají někdy na základě náhodně nalezených
bizarních míst a situací, jindy jsou jeho obrazy precizně
plánovány a komponovány.
Takáč
scény pracně rozebírá a důsledně
– políčko po
políčku – skládá do
filmových novotvarů. Jako detektiv, pátrající po příčině
zvratů, si Viktor všímá zdánlivě podružných detailů, jako
jsou nehybné věci a bytosti, děje vypadávající z kompozice,
extrémně dlouhý nebo krátký časový interval.

Domácí
video-experimentátor se aktuálně vrací z výpravy do daleké
Austrálie, aby svým fanouškům nabídl sondu do nekonečné
proměnlivé krajiny na druhé straně zeměkoule.