Srdečně Vás zveme na otevření výstavní sezóny v rámci již desátým rokem pokračujícího projektu MÍSTO PŮSOBENÍ DOBRŠ 2024!

 

První výstavní projekt propojuje umělecké přístupy i z nich odvozené individuální výstupy čtyř umělců, které se mohou jevit pozorovateli na první pohled jako zdánlivě jen málo nebo zcela navzájem nekomunikující, různorodé až zcela odlišné. Bližší analýzou, odpoutáním se od předsudků a uměleckých klišé lze však vypozorovat, že i takto odlišné přístupy nejen z hlediska formy (socha, malba, grafika), ale vlastního uměleckého vyjádření (abstrakce, konkrétnost, realismus), mohou vyústit jistou formou k utvoření jedinečné komunikační sítě, která na základní osnovu vícesměrné otevřenosti bez uměleckých předsudků v rovině paprskovité na sebe postupně navazuje, je obkružována vlákny centrickými, rozrůstajícími se od středu až archetypální formy, od základních spojovacích prvků, aby utvářela mezi sebou sít mnohem rozsáhlejší, pestřejší, v mnoha ohledech s inovativními pohledy na podstatu vzniku, umělecká východiska a impulsy, plnou inspirace, obohacující o nové pohledy teze, na nichž umělecká díla vznikala.

 

Dnešní doba více než kdy jindy nastoluje téma otevřené vzájemné komunikace, a to s vědomím všech rozdílů, východisek v tvoření, i vlastní (sebe)prezentace, v nichž lze díky poznávání, toleranci nalézt nová spojení a impulsy pro další tvorbu, pro komunikaci umělců mezi sebou navzájem a také v neposlední řadě pro mezigenerační komunikaci mezi umělci a jejich uměleckým publikem.