V jižních Čechách, v kraji šumavského Podlesí, leží Dobrš, vesnice s dlouhou a bohatou historií a mnoha památkami. Právě v jedné z nich, v severním křídle zdejší zámecké budovy, najdete Galerii CoCo.

 

Základní myšlenkou galerie je obnovení společenské a kulturní funkce historického objektu a propojení s životem vesnice s cílem vytvořit prostor pro setkávání lidí různých zájmů, věku, vzdělání i přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.

 

Stěžejním projektem a kurátorským počinem galerie je od roku 2015 probíhající víceletý výstavní projekt s názvem „Místo působení – Dobrš“, který navazuje na tradici kulturních akcí v Dobrši. V každém roce byly pravidelně realizovány 2 až 4 výstavní projekty. Kurátoři galerie tak v nadregionálním projektu nabízejí osvěžující pohled do světa soudobé umělecké výtvarné scény s cílem představit mezigenerační dialog umělců, studentů nebo také jejich pedagogů.

 

Galerie CoCo pravidelně poskytuje umělcům všech výtvarných žánrů i generací příležitost představit se širší veřejnosti a prezentovat svou práci v nevšedních prostorách.
 

Výstavy již tradičně přinášejí uměleckou konfrontaci zvláště mladé a střední generace umělců ve výtvarných oborech, jako je fotografie, malba, socha, objekty, konceptuální umění. Děje se tak cíleně díky koncepci a rozložení jednotlivých výstavních prostorů ve dvou patrech galerie, kdy se návštěvníci a umělci mohou seznámit vždy s jednou výstavou již probíhající a další právě otvíranou. Tato obměna a rotace umožňuje neotřelá a překvapivá tvůrčí setkání vystavujících, jejich uměleckých stylů a technik.
 

Především v průběhu letní a podzimní sezóny můžete zhlédnout umělecká díla a zároveň objevit malebné prostředí Dobrše a jižních Čech.