komentovaná prohlídka výstavy a jejím kurátorem

block
city/ minulost, přítomnost a budoucnost bytové výstavby

Výstava
vycházející z patnáctiletého výzkumu holandského architekta
Barta Goldhoorna o možnostech bytové výstavby v budoucnosti. Jeho
koncept „Block City“ je kombinací analyzovaných sídlišť ze
60. a 70. let a kontextuálního, individualistického, ale také
velmi drahého „Designer City“. Goldhoorn dostal možnost tuto
koncepci vyzkoušet v novém městě pro 40 tisíc obyvatel jižně
od Moskvy. Výsledkem jsou 4 masterplány a 150 modelů bytových
domů od architektů z celého světa, které jsou od roku 2011
součástí putovní výstavy.