Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Bohemia: Příběh fenoménu 1950–2000.

 

Již od 19. století nás fascinuje romantická myšlenka o chudých, ale svobodných umělcích a básnících. Proč v nás bohémství, představa odpoutání se od společenských norem a oddání se umění všem útrapám navzdory, i dnes nadále rezonuje?